Saada maailma juhtivaks varustajaks väärispuutoodete alal.


Kasvada
järgides enda ning oma äripartnerite teeninduse, toodangu kvaliteedi ning kasutoovuse põhimõtteid.


Me ei ohverda
pikaajalisi suhteid lühiajalise kasumi teenimise eesmärgil.


Me läheme kaasa
muutuva ärimaailmaga ning kasutame ära tekkinud võimalused.


Me edendame ausat ärikeskkonda
olles teadlikud oma positsioonist nii ärimaailmas kui ka kogukondades, kus tegutseme.


Me toetame
metsade vastutustundlikku majandamist ja suhtume lugupidavalt keskkonnaprobleemidesse.


Sellise filosoofiaga
püüame me luua eduka keskkonna meie ettevõttele, klientidele, ühiskonnale ja töötajatele.